Tel. centrala: 035/706-434, Tel. direktor: 035/702-981, email: mssgracanica@bih.net.ba

Mješovita srednja škola

Gračanica


Vanredno obrazovanje

 

18.1.2021. Mature

U petak 22. 1. 2021. godine u 900 sati polaganje maturskog ili završnog ispita. Svi kandidati su dužni da do srijede 20. 1. 2021. godine predaju maturske radove da bi nastavnici iste mogli na vrijeme pregledati.

Pm. dir. Nurikić Nermin


 

28.12.2020 Komisije

aspored kandidata po komisijama za januarski ispitni rok.

15.12.2020.

          Januarski ispitni rok za polaznike počinje u subotu 9. 1. 2021. godine sa početom u 900 sati u   JU Mješovita srednja škola Gračanica.
Svi polaznici su dužni doći do 845 sati, sa sobom ponijeti zaštitne maske.
Polaznici medicinske struke III i IV razreda su dužni sa sobom ponijeti uvjerenja o obavljenoj praktičnoj nastavi (zdravstvena njega) koje izdaje Dom zravlja i opća bolnica Gračanica za IV razred i opća bolnica gračanica za III razred. Bez uvjerenja o obavljenoj praktičnoj nastavi ne možete pristupiti polaganju ispita.

26.10.2020. Instruktivna nastava

INSTRUKTIVNA NASTAVA I razred medicinske škole Pogledati ovdje

INSTRUKTIVNA NASTAVA  OSTALI PRVI razredi pogledati ovdje. (ekonomska. mašinska, zubotehnička, ..)

INSTRUKTIVNA NASTAVA IV razred medicinska struka pogledati ovdje.

INSTRUKTIVNA NASTAVA IV razred tehničke škole, pogledati ovdje.

INSTRUKTIVNA NASTAVA  III RAZREDI STRUČNE ŠKOL pogledati ovdje.

Instruktivna nastava za majstor frizer pogledati ovdje.

 

20.10.2020. Obavještenje za polaznike JU MSŠ Gračanica

Svi polaznici moraju da se upišu u odgovarajući razred najkasnije do 30. 10. 2020. godine da bi mogli organizovati nastavu za polaznike. Polaznici medicinske škole koji u januaru polažu treći razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praktičnu nastavu u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica.

 Polaznici medicinske škole koji u januaru polažu četvrti razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praktičnu nastavui u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica i u JZU Domu zdravlja Gračanica.

Termin obavljanja prakse u bolnici po mogućnosti odmah utvrditi sa Enesom Grbić (glavna sestra)  a za Domu zdravlja kontakt osoba  Edah Brkić dipl. med. tehn..

Poslije obavljene prakse u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica i JZU Domu zdravlja Gračanica za odgovarajući razred isti su dužni izdati potvrdu polazniku da je obavio praktičnu nastavu bez koje se neće moći pristupiti polaganju ispita za polaznike.

NAPOMENA: Svi polaznici moraju se testirati u javnim zdravstvenim ustanovama, a naknada za test iznosi 50,00 KM ili možete donijeti negativan test prilikom prijavljivanja za praktičnu nastavu.

08.10.2020 Upis

Kandidati koji polažu II, III i IV razred treba da izvrše prijavu ispita do 31.10.2020. godine.

 

Prijaviti se mogu lično u administraciji škole, telefonom ili na e-mail škole.

02.10.2020 Konkurs

Javni poziv za upis polaznika u školskoj 2020/2021 godini pogledati ovdje.

27.08.2020 Mature

Maturski /završni  ispiti za polaznike koji su stekli uslov u avgustovskom ispitnom roku počinje u utorak 01.09.2020. godine u 17 sati. Spisak polaznika možete pogledati ovdje.

10.08.2020. Avgustovski rok

Ispiti počinju u ponedjeljak 17.08.2020. godine u 17 sati i traju do 10.09.2020. godine prema datom raporedu.

Radnim danom ispiti počinju u 17 sati a subotom i nedjeljom od 9 sati.

Spisak prijavljenih kandidata možete pogledati ovdje.

 

05.08.2020

Početak avgustovskog  ispitnog roka za polaznike planiran je za 17.08.2020.godine o čemu cu vas zvanično izvijestiti 07.08.2020. godine nakon usvajanja od strane Nastavničkog vijeća. Spisak polaznika koji su prijavili  ispite za avgustovski rok možete pogledati ovdje.

Prijava za polaganje ispita za avgustovski rok može se vršiti u administraciji škole svakim radnim danom od 8 do 12 sati sve do 07.avgusta. Prijava se može obaviti i na e-mail škole mssgracanica@bih.net.ba. Potrebno je navesti: Ime i prezime,zvanje/zanimanje, koji razred ili mature prijavljuje. 

08.07.2020

Polaznici koji su diplomirali u junskom ispitnom roku diplome mogu preuzeti do petka
10.07.2020. godine u vremenu od 8 do 12 sati. Zbog kolektivnog godišnjeg odmora nastavak podjele
diploma biće od 03.avgusta.
Napomena: Pored novčanih obaveza za troškove školovanja utvrđenih u rješenju za svakog polaznika
prilikom podizanja diplome za svaki dokument mora se uplatiti još i kantonalna taksa u iznosu od 15
KM/po dokumentu, tj. za četverogododišnju školu 75 KM a za trogodišnju 60 KM. Kantonalna taksa
se uplaćuje na poseban račun koji možete preuzeti ovdje

Polaznici koji se nalaze na birou oslobađaju
se te naknade.U tu svrhu treba donijeti potvrdu sa biroa. Polaznici koji su iz bilo kojih razloga propustili izlazak na neki od rokova ili npr.Aprilski rok ,obustava nastave zbog corona pandemije, mogu se prijaviti za avgustovski rok. Polaznici koji su započeli polaganje razrednog ispita (sve predmete jednog razreda) moraju to završiti u avgustovskom roku ili
u suprotnom gube godinu i naredne školske godine prijavljuju,plaćaju i polažu ispite ponovo.
Prijava za polaganje ispita za avgustovski rok može se vršiti u administraciji škole svakim radnim
danom od 8 do 12 sati sve do 07.avgusta. Prijava se može obaviti i na e-mail škole
mssgracanica@bih.net.ba. Potrebno je navesti: Ime i prezime,zvanje/zanimanje,koji razred ili maturu
prijavljuje. Spisak prijavljenih objavićemo na stranici 04 avgusta.

Avgustovski rok je planiran od 14.08.2020.godine.

17.06.2020. mature

Maturski /završni ispiti za polaznike počinju 22.06.2020.godine u 17 sati prema utvrđenom rasporedu rada.Ispiti će se obaviti u skladu sa važećim mjerama zaštite od corona virusa (zaštitna maska,fizička distance). Listu polaznika koji su stekli uslove za polaganje maturskog/završnog ispita možete pogledat ovdje.

27.05.2020. Junski rok

Ispitu počinju u petak 05.06.2020. godine i traju do 30.06.2020. godine prema datom rasporedu.
Radnim danom ispiti počinju u 17 sati a subotom i nedjeljom od 09:00 sati.
Sjednice Nastavničkog vijeća biće održane 16.06.2020. godine u 12 sati i 30.06.2020.godine u 9 sati. Spisak prijavljenih kandidata možete pogledati ovdje.

13.05.2020. Junski rok

Junski ispitni rok za polaznike planiran je da se održi u vremenu od 05.06. do 30.06.2020.godine.Ispitiće se obaviti u skladu sa važećim mjerama zaštite od corona virusa.
Raspored polaganja biće napravljen nakon prijavljivanja kandidata.Rok za prijavljivanje ispita je 22.05.2020.godine.Kandidati koji su se prijavili za polaganje ispita za aprilski rok ne moraju se ponovo prijavljivati.Spisak prijavljenih kandidata možete pogledati ovdje.

10.03.2020

Svi vanredni kandidati-polaznici  koji u  aprilskom roku planiraju polaganje ispita, iste moraju prijaviti u administraciji škole na prijavnom obrazcu za polaganje ispita kojeg mogu dobiti uškoli. Rok za prijavljivanje ispita za aprilski rok je je ponedjeljak 16.03.2020.godine. Polaznici koji se ne prijave za polaganje ispita do navedenog roka neće moći pristupiti polaganju u aprilu.
U aprilskom roku se ne može prijaviti polaganje maturskog/završnog ispita.

24.02.2020

U toku je prijava ispita za april.
Polaznici za aprilski rok prijavljuju ispite za II,III i IV razred na prijavnom obrazcu za polaganje ispita
kojeg mogu dobiti u školi. Rok za prijavljivanje ispita za aprilski rok je je ponedjeljak 16.03.2020.
godine. Polaznici koji se ne prijave za polaganje ispita do navedenog roka neće moći pristupiti
polaganju u aprilu.

06.02.2020.godine.  

Raspored instruktivne nastave za polaznike za pojedina zvanja i zanimanja možete pogledati ovdje (II razred).
Raspored će se povremeno dopunjavati.
Polaznici medicinske škole koji u aprilu polažu treći razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praksu u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica. Polaznici medicinske škole koji u aprilu polažu četvrti razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praksu i u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica i u JZU Domu zdravlja Gračanica. Termin obavljanja prakse u bolnici utvrditi sa Sumbić Azrom glavnom sestrom u bolnici a u Domu zdravlja sa Suljom Mehanovićem,pomoćnikom direktora za medicinske poslove.

 

25.12.2019

U subotu 04.01.2020.godine od 8 sati počinju sa radom komisije za obavljanje razrednih i dopunskih ispita za polaznike koji su se prijavili za polaganje ispita u januarskom ispitnom roku. Raspored, vrijeme i mjesto polaganja ispita polaznici će dobiti po dolasku.Svi maturski i završni ispiti planirani su 22.1.2020 u 16 sati po rasporedu koji će se saopćiti po dolasku.
Spisak prijavljenih polaznika možete pogledati ovdje.

 

04.12.2019. Prijava rok 13.12.2019.

INSTRUKTIVNA NASTAVA IV razred MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR,FARMACEUTSKI TEHNIČAR I ZUBNI TEHNIČAR ovdje.

Polaznici za januarski rok polaganje ispita za II,III i IV razred moraju  prijaviti na prijavnom obrazcu za polaganje ispita kojeg mogu dobiti u školi. Rok za prijavljivanje ispita za januar 2020 je petak 13.12.2019. godine.Polaznici koji se ne prijave za polaganje ispita do navedenog roka neće moći pristupiti polaganju  u januaru.

1.11-2019 Instruktivna nastava

01.11.2019.godine.    Raspored instruktivne nastave za pojedina zvanja i zanimanja možete pogledati ovdje (I i IV razred).

Raspored će se povremeno dopunjavati.
Polaznici medicinske škole koji u januaru polažu treći razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praksu u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica. Polaznici medicinske škole koji u januaru polažu četvrti razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praksu i u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica i u JZU Domu zdravlja Termin obavljanja prakse u bolnici utvrditi sa Omerašević Zehrom glavnom sestrom u bolnici a u Domu zdravlja sa Suljom Mehanovićem,pomoćnikom direktora za medicinske poslove.

02.10.201

Javni konkurs za upis polaznika za školsku 2019/2020 godinu pogledati ovdje.

06.08.2019.

U petak 16.08.2019. godine u 17 sati  počinju sa radom komisije za obavljanje razrednih, dopunskih i maturskih završnih ispita za polaznike koji su prijavili polaganje ispita u avgustu. Raspored, vrijeme  i mjesto polaganja ispita polaznici će dobiti u petak 16.08.2019. po dolasku. Spisak polaznika i raspored polaganja po grupama možete pogledati ovdje

05.07.2019.

Avgustovski ispitni rok za polaznike počinje 16.08.2019. godine u 17 sati. Obavještavaju se polaznici  da će se  prijava ispita (razrdnih, dopunskih ,maturskih/završnih) vršiti u terminu od 29.07 do  02.08.2019.godine u vremenu od 08 do 14 sati.
Polaznici koji u navedenom terminu ne budu prijavili ispite neće moći pristupiti polaganju u avgustovskom roku.
Polaznici koji su ranije započeli školovanje i napravili prekid takođe mogu prijaviti ispite u prethodno navedenom terminu i nastaviti polaganje u avgustu.

18.06.2019

U ponedjeljak  24.06.2019.godine u 17 sati za polaznike koji su stekli uslove obaviće se polaganje maturskih/završnih ispita te polaganje razrednih i dopunskih ispita za polaznike koji su iz bilo kojih razloga propustili polaganje ispita u junskom roku.


 

28.05.2019.

U petak 07.06.2019. godine u 17 sati  počinju sa radom komisije za obavljanje razrednih, dopunskih i maturskih/završnih ispita za polaznike koji su prijavili polaganje ispita u junu.Raspored, vrijeme  i mjesto polaganja ispita polaznici će dobiti u petak 7.06.2019. po dolasku. Spisak polaznika i raspored polaganja po grupama možete pogledati ovdje.

07.05.2019

Raspored i termin održavanja instruktivne nastave za pojedina zvanja i zanimanja možete pogledati ovdje.

Raspored će se povremeno dopunjavati. Prijava ispita (razrednih,dopunskih,završnih i maturskih) za junski rok vršiće se u admainistraciji škole od 26.04. do 15.05.2019. godine u vremenu od 8 do 15 sati. Polaznici koji se u  navedenom terminu ne budu prijavili  neće moći  izaći na ispite u junskom roku.

Da podsjetim polaznike koji u junskom roku polažu zdravstvenu njegu za III razred da su obavezni obaviti praktični dio obuke u Bolnici Gračanica, a za IV razred i u Bolnici i u  Domu zdravlja Gračanica. Obuka se mora obaviti do 31.05.2019.godine. Prijavu i utvrđivanje termina za izvođenje obuke polaznici vrše  kod  glavne sestre u bolnici (Sakić Eldina) a u Domu zdravlja kod pomoćnika direktora za medicinske poslove (Mehanović Suljo).

09.04.2019.

U petak 12.04.2019. godine počev od 18.00 sati obaviće se ispiti za polaznike koji iz bilo kojih razloga nisu pristupili ispitima iz aprilskog ispitnog roka. Ispit će se obaviti u učionici br.59.
Mole se polaznici da svoje obaveze usklade sa ovim terminom jer je sledeći termin za polaganje tek u junu.

25.03.2019.

U petak 05.04.2019. godine u 17 sati i 30 minuta počinju sa radom komisije za obavljanje razrednih i dopunskih ispita za polaznike koji su prijavili polaganje ispita u aprilu.Raspored, vrijeme  i mjesto polaganja ispita polaznici će dobiti u petak 5.04.2019. po dolasku. Spisak polaznika i raspored polaganja po grupama možete pogledati ovdje.

Obavijesti

08.03.2019.godine.

Instruktivna nastava iz predmeta zdravstvena njega neće se održati u subotu 09.03.2019. godine.   

Raspored instruktivne nastave za pojedina zvanja i zanimanja možete pogledati ovdje.

Raspored će se povremeno dopunjavati.
Polaznici za aprilski rok polaganje ispita za II,III i IV razred moraju  prijaviti na prijavnom obrazcu za polaganje ispita kojeg mogu dobiti u školi. Rok za prijavljivanje ispita za april 2019. je petak 15.03.2019. godine. Polaznici koji se ne prijave za polaganje ispita do navedenog roka neće moći pristupiti polaganju  u aprilu.
Polaznici medicinske škole koji u aprilu polažu treći razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praksu u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica.
Polaznici medicinske škole koji u aprilu polažu četvrti razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praksu i u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica i u JZU Domu zdravlja
Termin obavljanja prakse u bolnici utvrditi sa Sakić Eldinom glavnom sestrom u bolnici a u Domu zdravlja sa Suljom Mehanovićem,pomoćnikom direktora za medicinske poslove.

04.12.2018.

Dopunu rasporeda instruktivne nastave možete pogledati ovdje.

 

25.10.2018.godine.

    Raspored instruktivne nastave za pojedina zvanja i zanimanja možete pogledati ovdje.. Raspored će se povremeno dopunjavati. Novoupisani polaznici šk. 2018/2019. godine su ujedno prijavljeni za polaganje ispita u januaru 2019.godine. Polaznici koji su ranije upisani i nastavljaju polaganje II,III ,IV razreda ili maturskog/diplomskog ispita za polaganje u januaru 2019. godine moraju se prijaviti na prijavnom obrazcu za polaganje ispita kojeg mogu dobiti u školi. Rok za prijavljivanje bilo kojih ispita za januar je 07.12.2018. godine. Polaznici koji se ne prijave za polaganje ispita do navedenog roka neće moći pristupiti polaganju ispita u januaru.
Polaznici medicinske škole koji u januaru polažu treći razred u okviru predmeta zdravstvene njege moraju obaviti praksu u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica. Termin obavljanja prakse utvrditi sa Kovačević Habzijom glavnom sestrom u bolnici.
Polaznici koji u januaru polažu IV tazred medicinske škole u okviru predmeta zdravstvena njega moraju obaviti praksu i Općoj bolnici i u JZU Dom zdravlja Gračanica. Kontakt osoba za Dom zdravlja je Mehanović Suljo, pomoćnik direktora za medicinske poslove.

Odluka o utvrđivanju visine troškova

Obrazovanje odraslih i provjere znanja za institucije koje provode formalno obrazovanje.

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina troškova obrazovanja odraslih (u daljem tekstu polaznik) i provjere znanja u javnim ustanovama i drugim javnim institucijama koje provode formalno obrazovanje odraslih. Upisnina i naknade pročitati ovdje.

 

Konkurs vanredni kandidati 2018/19

Broj:02-3273-1/18
Datum:01.10.2018. godine

Na osnovu člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK-a”, broj: 17/11, 9/15, 6/16 i 14/18), člana 10. i člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službene novine TK”, broj: 9/15), člana  130. Pravila  JU Mješovite srednje škole Gračanica, Odluke Školskog odbora broj: 01-3260-1/18 od 28.09.2018. god. i Rješenja  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o upisu organizatora obrazovanja odraslih u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj 10/1-38-034944-4/15 od 04.01.2016. godine JU Mješovita srednja  škola Gračanica,
raspisuje : JAVNI KONKURS
za upis polaznika za školsku 2018./2019.godinu


Uplatnica

Izgled uplatnice:

Svrha uplate: uplata za vanredno polaganje

Račun primaoca : 1321000256000080

Vrsta prihoda 722631 Općina 035 Budžetska organizacija 2403028

 

JAVNI KONKURS
za upis polaznika za školsku 2017./2018.godinu

Uslovi upisa i struke koje se mogu upisati nalaze se u dokumentu kojeg možete preuzeti ovdje.

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tom nema status učenika ili studenta.
Kandidati za sticanje zvanja majstora treba da imaju diplomu o stečenom zanimanju KV radnika i najmanje dvije godine prakse u struci.

 

II  BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS I PROGRAMI

                                     

 

Programi za obrazovanje polaznika za sticanje
majstorskih zanimanja

Broj polaznika:

1

Bravar majstor

4

2

Kuhar specijalist

5

3

Konobar specijalist

3

4

Majstor automehaničar

5

5

Majstor metalostrugar

3

6

Majstor elektrozavarivač

4

7

Elektroenergetičar majstor za elektroenergetske mreže

4

8

Elektroenergetičar majstor za elektroenergetska postrojenja

4

9

Majstor električar

4

10

Majstor stolar

3

11

Majstor vozač motornih vozila

4

12

Frizer-vlasuljar majstor

5

13

Majstor keramičar

3

14

Majstor zidar

3

15

Majstor plinski zavarivač

3

16

Instalater majstor za centralno grijanje

3

17

Instalater majstor za vodovod i kanalizaciju

3

18

Vozač motornuih vozila-državni ispit

4

 

UKUPNO

68

                                                                       

 

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme -stručna zanimanja

Broj polaznika:

1

Bravar

5

2

Zavarivač

5

3

Metalostrugar

5

4

Elektromehaničar

5

5

Elektroinstalater

5

6

Električar

5

7

Vozač motornih vozila

5

8

Frizer-vlasuljar

5

9

Trgovac

5

10

Automehaničar

5

11

Autoelektričar

5

12

Stolar

5

13

Krojač

5

14

Zidar-fasader-izolater

5

15

Keramičar-teracer

5

16

Plinski i vodoinstalater

5

17

Kuhar

5

18

Konobar

5

19

Instalater centralnog grijanja

5

 

UKUPNO

95

 

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme - stručna zvanja

Broj polaznika za tri godine:

1

Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje

3

2

Mašinski tehničar operator za CNC mašine

3

3

Mašinski tehničar

3

4

Elektrotehničar energetike

3

5

Ekonomski tehničar-financijsko računovodstveni smjer

3

6

Poslovno-pravni tehničar

3

7

Turistički tehničar

3

8

Građevinski tehničar

3

9

Arhitektonski tehničar

3

10

Tehničar za bezbijednost drumskog saobraćaja

3

11

Tehničar drumskog saobraćaja

3

12

Medicinska sestra tehničar

3

13

Zubni tehničar

3

14

Farmaceutski tehničar

3

15

Tehničar elektroenergetike

3

 

UKUPNO

45

 

VI VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je Cjenovnikom obrazovnih i intelektualnih usluga u srednjim školama koji donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a.
Svakom polazniku uručuje se pojedinačno rješenje o utvrđenoj visini troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

VII POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

  • Za sticanje srednje stručne spreme III i IV stepena za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:

1.Zahtjev za upis (preuzima se u administraciji Škole)
2.Izvod iz matične knjige rođenih
3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta
4.Kopija lične karte
5.Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci).

  • Dokumentacija potrebna za upis na III i IV stepen stručne spreme za polaznike koji žele izvršiti prekvalifikaciju, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:

1.Zahtjev za upis
2.Izvod iz matične knjige rođenih
3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta
4.Svjedodžbe o završenim razredima i diplomu (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)
5.Kopija lične karte
6.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

  • Dokumentacija potrebna za upis u programe za sticanje zvanja majstora - V stepen stručne spreme:

1. Zahtjev za upis,
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
3. CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta
4. Kopija lične karte
5. Diploma o stečenom zanimanju KV radnika (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)
6. Potvrda o najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

VIII NAPOMENA:

Prilikom izbora kandidata uzet će se u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.
Konkurs je otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom konkursu. 
Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnom danom od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama Škole na adresi JU Mješovita srednja škola Gračanica, ulica Mula Mustafe Bašeskije broj 2, 75320, Gračanica.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:
(035) 706-434, (035) 702-135,  fax (035) 702-981, ili na e-mail:  mssgracanica@bih.net.ba


 


 

 

:

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

reklama